slide 7slide 2Slide 1Slide 2Slide 3
Tin Tức
Xuất khẩu gạo giảm mạnh

Theo Bộ NN-PTNT, 11 tháng đầu năm 2016, XK gạo của Việt Nam ước đạt 4,54 triệu tấn (2 tỷ USD), giảm 25% về...

Hỗ trợ trực tuyến
0903735768 - 0913151937
Nguyen Dzung
Loc Dao
Nguyen Dzung
Nguyen Dzung
Nguyen Dzung
Nguyen Dzung