Bả bùn mía

Chúng tôi cung cấp bả bùn mía dùng làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh và phân hữu cơ
Tiêu chuẩn sản phẩm :
- Độ ẩm : 45-55%
- Hàm lượng hữu cơ : 25-28 % max  
- Quy cách : Hàng xá