Bắp hạt

Chúng tôi cung cấp bắp hạt loại 2  làm thức ăn chăn nuôi  
 

Tiêu Chuẩn :

+ Độ ẩm: 15 %

+ Tạp chất: 5%
+ Độ gẩy : 5%
+ Proteni : 8% 
+ Sơ : 3% Min
+ Béo : 4% max 

+ Hạt vỡ tối đa:8%

hàng không bị mối mọt và ẩm mốc