Sản phẩm

 • Mụn dừa 2-6mm
  Mụn dừa 2-6mm

  Chúng tôi cung cấp mụn dừa dùng để cải tạo đất ; làm giá thể trong trồng trọt.. 

  Chi tiết
 • Mụn dừa EC>1
  Mụn dừa EC>1

  Chúng tôi cung cấp mụn dừa dùng để cải tạo đất; làm giá thể trong trồng trọt.. 

  Chi tiết
 • Mụn dừa EC<1
  Mụn dừa EC<1

  Chúng tôi cung cấp mụn dừa dùng để cải tạo đất và làm giá thể trong trồng trọt 

  Chi tiết
 • Sơ dừa
  Sơ dừa

  Chúng tôi cung cấp sơ dừa cho các ngành sản xuất chỉ; dây; nệm từ dừa và trong ngành  phân bón( cải tạo đất).. 

  Chi tiết
 • Cám dừa
  Cám dừa

  Chúng tôi cung cấp cám dừa làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất thức ăn chăn nuôi và phân hữu cơ

  Chi tiết
 • Bột gáo dừa
  Bột gáo dừa

  Chúng tôi cung cấp bột gáo dừa làm nguyên liệu để sản xuất nhang; thức ăn chăn nuôi.

  Chi tiết