Sản phẩm

 • Cám dừa nâu
  Cám dừa nâu

  Chúng tôi cung cấp cám dừa làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất thức ăn chăn nuôi. đây là loại nguyên liệu có độ đạm va béo cao; phù hợp phối trộn lam nguyên liệu cho bò; cừu... 

  Chi tiết
 • Cám dừa miếng
  Cám dừa miếng

  Chúng tôi cung cấp cám dừa miếng làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất thức ăn chăn nuôi

  Chi tiết
 • Mụn dừa EC>1
  Mụn dừa EC>1

  Chúng tôi cung cấp mụn dừa dùng để cải tạo đất; làm giá thể trong trồng trọt.. 

  Chi tiết
 • Bột gáo dừa
  Bột gáo dừa

  Chúng tôi cung cấp bột gáo dừa làm nguyên liệu để sản xuất nhang; thức ăn chăn nuôi.

  Chi tiết
 • Mụn dừa EC<1
  Mụn dừa EC<1

  Chúng tôi cung cấp mụn dừa dùng để cải tạo đất và làm giá thể trong trồng trọt 

  Chi tiết