Sản phẩm

 • Bả mía
  Bả mía

  Chúng tôi cung cấp bả mía dùng làm thức ăn gia súc, nguyên liệu trồng nấm hoặc làm chất đốt sinh học

  Chi tiết
 • Bả mía lên men
  Bả mía lên men

  Chúng tôi cung cấp bả mía lên men dùng làm thức ăm cho gia súc, nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ

  Chi tiết
 • Bả bùn mía
  Bả bùn mía

  Chúng tôi cung cấp bả bùn mía dùng làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh và phân hữu cơ

  Chi tiết
 • Tro bùn mía
  Tro bùn mía

  Chúng tôi cung cấp tro bả bùn mía dùng làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh và phân hữu cơ

  Chi tiết
 • Viên nén bả mía
  Viên nén bả mía

  Chúng tôi cung cấp viên nén bả mía dùng làm thức ăn gia súc hoặc làm chất đốt sinh học.

  Chi tiết