Sản phẩm

 • Cám nếp
  Cám nếp

  Công ty Doanh Phú cung cấp cám nếp làm nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc

  Chi tiết
 • Cám gạo 2
  Cám gạo 2

  Công ty Doanh Phú cung cấp cám gạo làm nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc.

  Chi tiết
 • Cám gạo 1
  Cám gạo 1

  Công ty Doanh Phú cung cấp cám gạo làm nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc.

  Chi tiết
 • Cám mì
  Cám mì

  Công ty cung cấp cám mì cho nghành sản xuất thức ăn chăn nuôi với tiêu chuẩn sau.  

  Chi tiết
 • Trấu nghiền
  Trấu nghiền

  Công ty cung cấp  trấu nghiền làm thức ăn cho gia súc va làm chất đốt thay thế các chất đốt truyền thống như : gas; dầu; củi..  

  Chi tiết