Sản phẩm

 • Trấu nghiền
  Trấu nghiền

  Công ty cung cấp  trấu nghiền làm thức ăn cho gia súc va làm chất đốt thay thế các chất đốt truyền thống như : gas; dầu; củi..  

  Chi tiết
 • Cám nếp
  Cám nếp

  Công ty Doanh Phú cung cấp cám nếp cho các ngành sản xuất thực phẩm; thức ăn gia súc

  Chi tiết
 • Cám trấu
  Cám trấu

  Công ty cung cấp cám trấu cho nghành sản xuất thức ăn chăn nuôi.

  Chi tiết
 • Cám mì
  Cám mì

  Công ty cung cấp cám mì cho nghành sản xuất thức ăn chăn nuôi với tiêu chuẩn sau..  

  Chi tiết
 • Cám gạo
  Cám gạo

  Công ty Doanh Phú cung cấp cám gạo cho các ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm; thức ăn gia súc.

  Chi tiết