Sản phẩm

 • Bả bùn mía
  Bả bùn mía

  Chúng tôi cung cấp bả bùn mía dùng làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh và phân hữu cơ

  Chi tiết
 • Tro bùn mía
  Tro bùn mía

  Chúng tôi cung cấp tro bả bùn mía dùng làm nguyên liệu sản xuất phân vi sinh và phân hữu cơ

  Chi tiết
 • Viên nén bả mía
  Viên nén bả mía

  Chúng tôi cung cấp viên nén bả mía dùng làm thức ăn gia súc hoặc làm chất đốt sinh học.

  Chi tiết
 • Cám gạo
  Cám gạo

  Công ty Doanh Phú cung cấp cám gạo cho các ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm; thức ăn gia súc.

  Chi tiết
 • Bả cà phê
  Bả cà phê

  Bã cà phê là phụ phẩm tách vỏ cà phê sau khi lấy nhân. Đây là nguyên liệu có hàm lượng đạm, hữu cơ rất cao., thích hợp sử dung làn thức ăn cho gia súc, gia cầm hoặc ép viên nén để làm chất đốt sinh học, phân hữu cơ. 

  Chi tiết
 • Vỏ cà phê
  Vỏ cà phê

  Vỏ cà phê là phụ phẩm tách cà phê sau khi lấy nhân. Đây là nguyên liệu có hàm lượng đạm, hữu cơ rất cao., thích hợp sử dung làn thức ăn cho gia súc, gia cầm hoặc ép viên nén để làm chất đốt sinh học, phân hữu cơ. 

  Chi tiết